Källsortering

Avfallshantering blir en allt dyrare kostnad för fastighetsägare. Vi jobbar med städning i miljöstugor/soprum och källsorterar i era fraktioner för att undvika höga kostnader vid tömning.

Med vårt digitala kvalitetssäkringssystem kan ni som beställare och ev. hyresgäster se när städning och sortering utförts. För att effektivisera jobbet i miljöstugor/soprum samordnar vi med sophämtaren så att städning får mest långvarig effekt och sorteringen är gjord när avfallet hämtas.

Prenumerera på våra nyheter