Felanmälan

En viktig del i arbetet att få besökare i ett område att känna sig trygga är, förutom att hålla området rent, att snabbt avhjälpa eventuella fel och brister.

Vi rapporterar allt i ett digitalt kvalitetssäkringssystem och i realtid får beställaren ett mail med bifogad rapport och förslag till åtgärd. Visste ni att denna tjänst ingår när man tecknar avtal avseende utemiljö med oss? Kontakta oss gärna för att få veta mer kring vårt arbete kring felanmälan!

Prenumerera på våra nyheter