3 October 2017

Global har vunnit pris som Årets Glansföretag 2017

Global Fastighetsservice Årets glansföretag 2017

Global vann priset Årets Glansföretag 2017 på Clean Bright Awards i Jönköping. Företaget fanns representerade i två kategorier; Årets Glansföretag och Årets Städare.

Clean Bright Awards är branschpriset som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom den samlade svenska städ- och servicebranschen.

Årets Glansföretag är ett företag som satsar på att stärka både varumärket och sitt arbetsgivarrenommé. En framsynt personalpolitik kombineras med affärsutveckling och kundfokus. Vinnaren symboliserar branschens framtidstro som attraherar kunder och medarbetare.

En rörd VD tog emot priset på scenen i Jönköping:

- Jag är väldigt stolt över vårt företag, alla våra medarbetare och det jobb vi gör varje dag, säger Birgitta från scenen och fortsätter:

Vi har arbetat hårt med hållbarhetsfrågor de senaste åren och vår ambition är att det ska synas i företagets miljöpåverkan, i hur vi hushållar med dom finansiella tillgångarna och framförallt hur vi agerar i sociala sammanhang. Global och även andra företag i städbranschen ger många nyanlända dom rätta förutsättningarna för att vara integrerade och delaktiga i vårt samhälle, genom att erbjuda dom arbete med trygga anställningsvillkor. Jag tycker det faktum att vi i branschen sysselsätter många nyanlända, är något det talas alldeles för lite om. Vår bransch figurerar mest i pressen när det handlar om slavliknande arbetsvillkor, låga löner, dåliga upphandlingar m.m. Jag tycker att vi ska ändra på det här och lyfta fram positiva sidor av vårt företagande. För det vi gör är integrationsarbete i praktiken och det ska vi vara stolta över.

Juryns motivering för Årets Glansföretag:
”Global har sedan 1989 byggt sitt varumärke på en generös personalpolitik. Globals utmärker sig i städbranschen genom att erbjuda alla anställda en heltidsanställning – all personal ska kunna försörja sig på sin lön från Global! På företaget SRY-utbildas samtliga medarbetare av Globals diplomerade SRY-handledare, med målsättningen att höja yrkeskunskapen och få de anställda att känna sig stolta över sitt arbete. Med en trygg anställningsform och goda personalförmåner är Global en attraktiv arbetsgivare i branschen. Företagets låga personalomsättning bidrar till kontinuitet och hög kvalitet på serviceleveransen, vilket värdesätts högt av kunderna. Med sin unika idé har företaget växt under kontrollerade former från 45 anställda till strax över 100 under de fyra senaste åren. I enlighet med företagets hållbarhetspolicy sker detta med sund ekonomi och god finansiering.

Global jobbar aktivt med kompetensutveckling och idag har mer än 80 % i ledande befattningar tidigare jobbat som lokalvårdare inom företaget. Alla som vill utvecklas ska kunna göra karriär inom Global. Företag och samhällen är ömsesidigt beroende av varandra – det som är bra för samhället är också bra för företagen. Därför har Global tecknat avtal om partnerskap med Stockholm Stad med det långsiktiga målet att tillhandhålla anställningar för nyanlända. Ledningen brinner för integrationsarbete, en av Globals hjärtefrågor. Med företagets värdegrund i ryggen; engagerande medarbetare, lika värde och glädje har långsiktiga kundrelationer etablerats. Ledningens enträgna arbete för att alla medarbetare ska vara nöjda skapar förutsättning för personalen att fokusera fullt ut på att leverera städtjänster med högsta kvalitet!

Global är en föregångare på marknaden och ett bevis på att man i en prispressad bransch kan leverera hög kvalitet med nöjda medarbetare med god lönsamhet!”

På plats fanns även företagets försäljningschef Linus, arbetsledare Andria och lokalvårdare Uraiwan. Uraiwan kom på delad andraplats i kategorin Årets Städare.

Linus, Birgitta, Uraiwan och Andria.
VD Birgitta Wikdahl tar emot pris Årets Glansföretag Clean Bright Awards
Bild för Linus Berg

Linus Berg, Försäljningschef
linus@globalfast.se,
08-400 290 53

Om Global

Global Fastighetsservice – vi underlättar för dig som fastighetsägare! Med snart 30 års branscherfarenhet och ca 110 anställda är vi idag ett av Stockholms äldsta och största lokalvårdsföretag. Vi skräddarsyr kundunika lösningar inom våra tre verksamhetsgrenar; lokalvård, utemiljö och byggsupport. Vår värdegrund bygger på: Enastående medarbetare, Glädje och Lika värde. Läs mer om oss.

Prenumerera på våra nyheter