28 September 2017

Nu blir vi än mer miljövänliga!

Vi strävar alltid efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi satsar på miljövänliga fordon såsom el- och hybridbilar, lägger rutter logistiskt smart för att minska transporter och använder miljömärkta kem. Nu tar vi det ett steg längre när vi byter till Cradle to Cradle-certifierade städmedel!

Företaget Tana-Chemie har utvecklat en ny produktserie som kallas green care professional. Vid utvecklingen av dessa produkter har man tagit miljöansvaret ett steg längre. Produkterna tillverkas nästan till 100 % enligt det optimala kretslopps-konceptet ”Cradle to Cradle”. Flaskorna är tillverkade av återvunnen plast och kemikalierna är tillverkade av ingredienser från växtriket med bevisad biologisk nedbrytbarhet. Alla deras produkter i denna produktserie är Cradle to Cradle-certifierad på guldnivå.

Flaskorna till produktserien green care professional är försedda med ett membran så att det inte blir något oavsiktligt spill. Detta betyder att om en öppen flaska ramlar omkull så rinner inte innehållet ut. Flaskorna är också anpassade så att de blir enklare att hantera för brukaren. Formen är rektangulär och på de sidor där man greppar tag om flaskan har man gjort förhöjningar i plasten så att flaskan inte halkar ur handen. Doserar gör man genom att trycka på flaskans breda sidor. Hur mycket som kommer ur flaskan beror på hur hårt man trycker. Tana-Chemie har testat hur mycket som genomsnittligen kommer ur flaska vid ett tryck och kommit fram till att det är mellan 8 till 12 ml - krånglig doseringsutrustning är ett minne blott!

Bild för Linus Berg

Linus Berg, Försäljningschef
linus@globalfast.se,
08-400 290 53

Om Global

Global Fastighetsservice – vi underlättar för dig som fastighetsägare! Med snart 30 års branscherfarenhet och ca 110 anställda är vi idag ett av Stockholms äldsta och största lokalvårdsföretag. Vi skräddarsyr kundunika lösningar inom våra tre verksamhetsgrenar; lokalvård, utemiljö och byggsupport. Vår värdegrund bygger på: Enastående medarbetare, Glädje och Lika värde. Läs mer om oss.

Prenumerera på våra nyheter