17 July 2017

Överenskommelse om partnerskap med Stockholms Stad

Stockholm Stad logo

Vi har tecknat avtal om partnerskap med Stockholms Stad arbetsmarknadsförvaltning med det långsiktiga målet att få ut fler personer i arbetslivet.

Partnerskapet innebär gemensamma åtaganden för en långsiktig och hållbar samverkan för att möta behov av kompetens i branschen, utveckla samarbetsformer samt bidra till Stockholms stads övergripande mål ”Ett Stockholm för alla”.

Långsiktiga partnerskap erbjuder Stockholms stads näringsliv en väg in till förvaltningens olika verksamheter via Enheten för extern arbetsgivarsamverkan (EfAS).

Vi är väldigt glada att vara en av de entreprenörer Stockholms Stad vill samarbeta med och ser fram emot ett långsiktigt partnerskap!

På bilden nedan ser ni Globals VD Birgitta Wikdahl tillsammans med Taisa Ranchber Granskog, tillförordnad enhetschef Enheten för extern arbetsgivarsamverkan (EfAS).

Birgitta Wikdahl, Taisa Ranchber Granskog
Bild för Birgitta Wikdahl

Birgitta Wikdahl, Affärsutvecklare
birgitta@globalfast.se,
08-400 290 50

Om Global

Global Fastighetsservice – vi underlättar för dig som fastighetsägare! Med snart 30 års branscherfarenhet och ca 110 anställda är vi idag ett av Stockholms äldsta och största lokalvårdsföretag. Vi skräddarsyr kundunika lösningar inom våra tre verksamhetsgrenar; lokalvård, utemiljö och byggsupport. Vår värdegrund bygger på: Enastående medarbetare, Glädje och Lika värde. Läs mer om oss.

Prenumerera på våra nyheter