16 July 2017

Ny värdegrund

Fazliddin Abduraupov, Terhi Enqvist

Under hösten 2016 har företagets ägare jobbat med att ta fram en ny värdegrund. Värdegrunden är den kompass som talar om hur vi på Global ska agera mot våra medmänniskor och värdegrunden ska prägla hela vår verksamhet. Den ska också motsvara hur våra medarbetare upplever arbetsklimatet och företagskulturen.

Enastående medarbetare
Global Fastighetsservices medarbetare är kompetenta och engagerade. I vår grupp är vi öppna och lyhörda mot våra arbetskamrater, kunder och leverantörer. Vi visar respekt genom att söka samarbete och be om hjälp och dela med oss av våra kunskaper. Vi ser nya möjligheter när vi stöter på problem och vi söker förnyelse genom att vara kreativa och våga prova nya lösningar.

Glädje
Genom samarbete skapar vi goda resultat och vi trivs på jobbet! Vi har en positiv attityd och håller vad vi lovat. Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom att ge bästa service genom att vara noggranna, öppna och lyhörda för kundens behov.

Lika värde
För oss på Global Fastighetsservice är det självklart med människors lika värde. Vår mångkulturella arbetsmiljö gör att vi har god vana att hantera olikheter och vi kan lösa konflikter på ett ansvarsfullt sätt där vi lär av varandra och gör vår erfarenhet till en del av företagets utveckling. Vi har hög tolerans samtidigt som vi alltid premierar jämställdhet.

BAKGRUND
I takt med att Global har blivit större har värdegrunden blivit allt viktigare. Ett ständigt pågående värdegrundsarbete är viktigt för att stärka vår gemensamma företagskultur och den gäller för alla medarbetare. Vårt mål är att den ska bli en av Globals viktigaste tillgångar.

På Global är vi en mångkulturell arbetsplats med ett 25-tal olika nationaliteter. Global arbetar för att människor ska få de rätta förutsättningarna att vara integrerade och delaktiga i samhället i stort. Det kan handla om att få möjlighet att utöva sin kultur, få ihop livspusslet eller om man är nyanländ att få ett fast arbete. Att skapa ett hållbart samhälle genom ett praktiskt och konkret integrationsarbete är en passion för oss. Vi har en lång vana av att tillsammans ta vara på fördelarna med en mångetnisk arbetsplats. Vi visar på hur mångfald är en tillgång i arbetslivet.

Vår verksamhet är kollektivavtalsansluten och vår ambition är att vara föregångare på marknaden vad gäller goda arbetsvillkor för de anställda. Vi vill höja statusen för anställda inom fastighetsservicesektorn och få anställda att värdesätta jobbet och känna sig stolta.

Bild för Birgitta Wikdahl

Birgitta Wikdahl, Affärsutvecklare
birgitta@globalfast.se,
08-400 290 50

Om Global

Global Fastighetsservice – vi underlättar för dig som fastighetsägare! Med snart 30 års branscherfarenhet och ca 110 anställda är vi idag ett av Stockholms äldsta och största lokalvårdsföretag. Vi skräddarsyr kundunika lösningar inom våra tre verksamhetsgrenar; lokalvård, utemiljö och byggsupport. Vår värdegrund bygger på: Enastående medarbetare, Glädje och Lika värde. Läs mer om oss.

Prenumerera på våra nyheter